Regulamin strony internetowej

 1. Definicje:
  • Strona internetowa – strona internetowa firmy Glass Polish Vasyl Shevchuk.
  • Firma – Glass Polish Vasyl Shevchuk. Adres: ul. Rakowska 14/17 02-237 Warszawa, NIP: 5223230627, zajmująca się polerowaniem szyb i powierzchni szklanych w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi.
  • Użytkownik – osoba korzystająca z usług lub przeglądająca stronę internetową firmy.
 2. Warunki korzystania ze strony:
  • Użytkownik może korzystać ze strony internetowej firmy wyłącznie w celach związanych z uzyskaniem informacji o usługach polerowania szyb i powierzchni szklanych.
  • Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści oraz wyglądu strony internetowej w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 3. Odpowiedzialność:
  • Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania ze strony internetowej.
  • Firma nie odpowiada za zawartość linków prowadzących do innych stron internetowych.
 4. Prywatność:
  • Firma dba o prywatność użytkowników i nie udostępnia ich danych osobowych innym podmiotom.
  • Firma zbiera jedynie niezbędne dane, takie jak adres e-mail lub numer telefonu, w celu umówienia wizyty.
 5. Prawa autorskie:
  • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej firmy, takie jak zdjęcia, opisy usług, teksty, są chronione prawami autorskimi.
  • Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie treści bez zgody firmy jest zabronione.
 6. Reklamacje:
  • Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usługi polerowania szyb i powierzchni szklanych.
  • Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania i poinformowania użytkownika o wyniku postępowania.
 7. Postanowienia końcowe:
  • Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej firmy.
  • Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
  • Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze strony internetowej będą rozstrzygane przez właściwe sądy.